O mnie

Nazywam się Łukasz Karasiński. Jestem absolwentem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego (tytuł zawodowy magistra), a także dyplomowanym HR Business Partnerem. Obecnie kształcę się w ramach Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Podczas studiów psychologicznych byłem zainteresowany psychologią osobowości, a szczególnie teorią Ja – T. Higginsa, na podstawie której napisałem i obroniłem pracę magisterską. W swoich działaniach inspiruję się technikami pracy poznawczo-behawioralnej.

Swoją pracę zawodową rozpocząłem od wspierania osób doświadczających przewlekłego stresu zawodowego, wypalenia zawodowego, utraty motywacji w środowisku zawodowym. Moje interwencje polegały głównie na prowadzeniu spotkań o charakterze wsparcia psychologicznego. Przeszedłem własną psychoterapię w ramach podejścia poznawczo-behawioralnego

Łączę zarówno pracę psychologiczną jak i biznesową. Te dwa bogate doświadczenia dają mi szerszy wgląd w trudności przeżywane przez moich klientów. Podczas pracy korporacyjnej miałem okazję współpracować dla wielu firm – moje działania skupiały się na wsparciu kierownictwa oraz pracowników. Dzięki zbudowaniu efektywnych, wspierających relacji mogłem wspomagać moich klientów w ich codziennych trudnościach.

W 2019 r. ukończyłem studia podyplomowe HR Business Partner na Szkole Głównej Handlowej

Doświadczenie:

  • From Outdoor’s To Labour Market – psycholog, coach – psychologiczne i coachingowe wsparcie młodzieży w wejściu na rynek pracy, wsparcie terapeutyczne, poradnictwo.
  • Projekty rodzinne „Rodzina to siła”, „Być razem”, „Rodzina to podstawa”, „Rodzina to siła” i inne. Psycholog projektu – wsparcie psychologiczne, poradnictwo rodzinne, trening umiejętności psycho-społecznych. Budowanie poczucia własnej wartości.
  • Grupa Psycholog Olsztyn – Grupa dla profesjonalistów – jeden z inicjatorów oddolnej inicjatywy zrzeszającej psychologów na terenie Warmii i Mazur.
  • HR Business Partner – jako freelancer współpraca z firmami z terenu Warmii i Mazur (handel, produkcja, usługi). Wsparcie coachingowe dla managerów (superwizja managerska).
  • Udział w projektach naukowych i szkoleniowych (m.in. organizowanych we współpracy z Narodowym Centrum Nauki /wsparcie w budowaniu modeli teoretycznych/, korporacjami Morneau Shepell /szkolenia kompetencje miękkie, przywództwo, budowanie kultury organizacyjnej/).
  • Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – w trakcie studiów podyplomowych (psychoterapia Gestalt).
  • Stowarzyszenie Bonafides – udział w konferencji „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości”
  • Szkolenie „Wsparcie rodzin – 7 przykazań rodziny” pod kierownictwem prof. B. de Barbaro
  • Szkolenie „Efektywna komunikacja międzyludzka” pod kierownictwem dr. M. Majewskiej
  • W trosce o jakość usług, bezpieczeństwo klientów oraz rozwój własnych kompetencji moja praca poddawana jest cyklicznej super- oraz inter- wizji.

Z innej strony

Jestem optymistyczną i dynamiczną osobą. Posiadam wiele pasji oraz bogate doświadczenie osobiste. W wolnych chwilach biegam, jeżdżę na rowerze, udzielam się społecznie. Ważną częścią mojego życia są podróże – szczególnie te po Polsce. Miałem okazję mieszkać w ponad 7 rożnych miastach i regionach.

Oprócz pracy terapeutycznej pracuje jako HR Business Partner. Doradzam firmom w zakresie budowania kultury organizacyjnej, zarządzania przez wartości, wdrażania zmian związanych z budowaniem biznesu zorientowanego na ludzi i wartości.

Pracuję także z osobami wykluczonymi społecznie – ramach działań krajowych oraz projektów UE. Prowadzę także warsztaty związane z rozwojem kompetencji: psychospołecznych, managerskich, komunikacyjnych.

Łukasz Karasiński – ZnanyLekarz.pl