Współpraca

Mój profesjonalizm potwierdza współpraca z wieloma podmiotami, dla których świadcze usługi psychologiczne oraz HR.

Pracuje jako psycholog w ramach punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz doświadczających przemocy.

Pracuje jako psycholog w ramach projektów realizowanych w ramach środków unijnych. Ponadto jestem coachem w innowacyjnym projekcie społecznym From Outdoors to Labour Market realizowanym przez Bank Żywnosci oraz Uniwersytet w Edynburgu

Jestem niezależnym konsultantem-psychologiem. W ramach współpracy z CGP Chestnut Global Partners świadczę poradnictwo psychologiczne dla pracowników i managerów z przedsiębiorstw z terenu Warmii i Mazur.

Jako psycholog, współpracuję z Kobieta i Rozwód Olsztyn. Prowadzę indywidualne poradnictwo i konsultacje dla kobiet i mężczyzn przeżywających trudności małżeńskie i osobiste.

Jako HR Business Partner, wspomagałem firmę adrenaline.pl w zakresie efektywności oraz rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji. Prowadziłem rekrutację, selekcję, doradzałem zarządowi oraz komitetowi zarządzającemu. Wspierałem w budowaniu rozwiązań łączących perspektywę „ludzką” i biznesową. Jestem zwolennikiem wysoko etycznych i odpowiedzialnych społecznie kultur organizacyjnych.

Współpracuję z pracownią psychologiczną „Bezpieczna Przystań” mgr Agnieszką Rachańską z Warszawy. W ramach współpracy interwizuje swoją pracę psychologiczną oraz standaryzuję działania pomocowe.
www.bezpieczna-przystan.com