Psychoterapeuta, Psycholog Olsztyn – Łukasz Karasiński

Nazywam się Łukasz Karasiński. Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia, realizowanym przy Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (posiadającym akredytację Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Moim zadaniem jako psychologa i psychoterapeuty jest towarzyszyć Ci w drodze do polepszenia zdrowia, zwiększenia jakości życia czy rozwoju osobistego. Proces, który oferuję polega na wspólnej, wytrwałej i konsekwentnej pracy na rzecz Ciebie. Forma pracy (ilość spotkań, częstotliwość, charakter sesji) będzie dostosowana do sprawy z jaką się zgłosisz oraz celu jaki chcesz osiągnąć.

Pracuję pod stałą superwizją oraz zgodnie z kodeksem zawodowym

W toku wspólnej drogi, będziemy pracować na rzecz rozszerzenia perspektywy na Twoje trudności. Wierzę, że świadomość siebie – swoich możliwości (zasobów) oraz ograniczeń, jest punktem wyjścia do budowania optymalnego zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego. Pracuje w oparciu o modalność humanistyczno-doświadczeniową Gestalt. Włączam też elementy pracy innych nurtów.


Nie chodzi o to, żeby pozbyć się uczucia z naszej głowy lub ukryć je, lecz o doświadczanie go z akceptacją.
Carl Rogers

Z jakimi problemami/trudnościami pracuję:

 • Zaburzenia lękowe i depresyjne.
 • Ataki paniki, choroby somatyczne o podłożu psychologicznym.
 • Zaburzenia osobowości.
 • Proces żałoby, rozstania czy nagłe zmiany życiowe.
 • Trudności w relacjach interpersonalnych i partnerskich.
 • Praca na rzecz akceptacji swojej tożsamości psychoseksualnej.
 • Wsparcie w budowaniu Inne zgłoszone trudności, które subiektywnie stanowią dla klienta źródło dyskomfortu i cierpienia.
 • Samotność, poczucie niezrozumienia, izolacji społecznej.
 • Inne zgłoszone trudności, które subiektywnie stanowią dla klienta źródło dyskomfortu i cierpienia.

W ramach doświadczenia zawodowego wspierałem:

 • Osoby doświadczające kryzysów emocjonalnych, życiowych i zawodowych.
 • Osoby przechodzące proces żałoby, rozstania czy nagłych zmian życiowych.
 • Osoby poszukujące na nowo siebie.
 • Osoby, które chciały w bardziej precyzyjny sposób poznać swój styl funkcjonowania czy reakcji na różne sytuację.
 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotnych, grupy mniejszościowe).
 • Osoby przejawiające zaburzenie depresyjne czy lękowe.
 • Osoby przejawiające trudności w akceptacji swojej tożsamości psychoseksualnej.
 • Inne zgłoszone trudności, które subiektywnie stanowią dla klienta źródło dyskomfortu i cierpienia.

Współpraca, którą chcę Ci zaproponować będzie zakładała aktywne towarzyszenie Ci w zrozumieniu siebie. W drodze do siebie. Problemy, z którymi zgłaszali się do mnie moi klienci są bardzo zróżnicowane – dlatego na początku naszej drogi ustalimy zasady współpracy, określimy wspólny cel, czas trwania spotkań oraz proponowane metody pracy. Podczas każdej sesji najważniejsze jest Twoje poczucie bezpieczeństwa i komfort. Podczas każdej sesji najważniejsze jest Twoje poczucie bezpieczeństwa i komfort.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego przed pierwszą sesją, podczas którego określimy czy zgłaszany problem leży w zasięgu moich kompetencji.

Jak pracuję?

• Daje przestrzeń do nieskrępowanej i bezpiecznej rozmowy.
• Pomagam zredukować automatyczne negatywne myśli.
• Pomagam uspokoić myśli lękowe.
• Poszerzę Twoją perspektywę na pojawiające się problemy.
• Nauczę Cię technik relaksacji oraz uważności.
• Doradzę jaki wybrać kierunek rozwoju zawodowego poprzez diagnozę kompetencji.
• Wspomogę rozwój umiejętności interpersonalnych (m.in. komunikację, asertywność itp.)
• Nauczę Cię technik opanowania emocji, redukcji stresu.
• Dostarczę odpowiedniej dużej ilości psychoedukacji, dzięki której, lepiej zrozumiesz siebie oraz innych ludzi.
• Wesprę w zaakceptowaniu Twojej tożsamości psychoseksualnej.